Kup voucher, bez wychodzenia z domu!

etykieta i regulamin

Etykieta

Synea Medical Day Spa

1. Bardzo prosimy o przyjście co najmniej 10 minut przed godziną planowanego zabiegu, pozwoli to swobodnie rozebrać się i wypełnić dokumenty. 

2. Przed każdym zabiegiem zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody – jej dokładne i zgodne z prawdą wypełnienie, jest istotne aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegów. 

3. Nasi terapeuci zawsze przygotowują się do wykonanie zabiegu – jeśli decydują się Państwo odwołać zabieg, proszę zrobić to jak najszybciej. 

4. Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności przed zabiegiem.

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w Synea Medical Day Spa tylko za pozwoleniem rodziców. 

6. Synea Medical Day Spa jest miejscem odpoczynku, dlatego zwracamy się z prośbą o nie używanie telefonu na terenie obiektu, a szczególnie podczas zabiegów, w Sali Relaksu czy w Jacuzzi. Najwygodniej zostawić go w szatni.

7. Ciepły prysznic przed zabiegiem pomoże odprężyć się, oczyścić ciało i lepiej skorzystać z dobrodziejstw zabiegów. 

8. Nie ma potrzeby zabierania ze sobą czegokolwiek – w naszym obiekcie czekają ręczniki, szlafroki, klapki, kosmetyki, suszarki, drobne przekąski, kawa i herbata oraz woda. Jeśli jednak mają Państwo ochotę korzystać ze swoich, nic nie stoi na przeszkodzie.  

9. Rytuały Spa i część masaży wykonywana jest bez ubrania. Jeśli maja Państwo potrzebę skorzystania z jednorazowej bielizny, zawsze czeka w łazienkach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW, BONÓW I KARNETÓW.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w recepcji Synea Medical Day Spa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Synea Medical Day Spa, ul. Witosa 12,
83-000 Pruszcz Gdański

2. Voucher może być zrealizowany w Synea Medical Day Spa zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Synea Medical Day Spa, zgodnie z ofertą w dniu jego realizacji dostępną na www.synea.pl

3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

4. Jeśli Voucher jest zakupiony w trakcie promocji, z upustem, nie uprawnia do korzystania z bieżących promocji. Promocje nie łączą się. Vouchery zakupione w promocji są oznaczone. Voucher zakupiony w regularnej cenie pozwala korzystać
z bieżących promocji.

5. Nabywca nie musi posiadać Vouchera przy sobie w przypadku jego imiennego zakupu. Każdy Voucher posiada indywidualny kod przypisany do właściciela. Istnieje możliwość przepisania Vouchera na inną osobę.

6. Termin ważności Vouchera określony jest na nim. Przekroczenie terminu ważności vouchera powoduje brak możliwości jego realizacji oraz przepadek kwoty za jaką został nabyty, co za tym idzie, po upływie daty ważności Vouchera gasną wszelkie prawa związane z zawartą przez Wystawcę i Nabywcę umowę.

7. W przypadkach szczególnych dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu ważności Vouchera lub zmiany zakresu usług, na indywidualnych warunkach, pod warunkiem zgłoszenia prośby przed upłynięciem terminem ważności vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Syna Medical Day Spa, pod nr telefony 609070780, mailowo recepcja@synea.pl, przez portal Moment.pl lub poprzez media społecznościowe (Facebook).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi lub zmianie terminu do 48h przed rezerwacją.
Po tym terminie zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 50% wartości usługi.

3. Przy jednej transakcji można wykorzystać jeden voucher.

4. W przypadku niewykorzystania części kwoty Vouchera, Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.

6. Klient ma możliwość zmiany usługi na 3 dni przed terminem realizacji. Wymiany dokonuje się zgodnie z cenami w ofercie w dniu realizacji.

7. Synea Medical Day Spa zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji wybranej usługi w przypadkach istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon lub fakturę VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Synea Medical Day Spa na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji, w ciągu 14 dni.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest paragon lub faktura VAT wydana przy zakupie Voucher,
lub inny dowód zapłaty (wyciąg z konta bankowego)

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.synea.pl
oraz w recepcji i zostanie udostępnione na każdą prośbę Klienta.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców
i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Synea Medical Day Spa.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.